Stracony czas…


Wszyscy zachłystują się wynikami debaty wyborczej… No, prawie wszyscy… Dla mnie te półtorej godziny przed telewizorem było czasem całkowicie zmarnowanym. Ileż pożytecznych rzeczy mogłem w tym czasie zrobić!